aktuali projekti teksti process darbinieki

23.11.2023

MAD TALES 

SECOND SEASON OF THE POP-UP GALLERY MAD TELPA

Over the course of four months in 2023, 11 exhibitions, installations and events were held in the pop-up architecture, design and art gallery MAD TELPA. 

https://nrja.lv/uploads/projekti/madtales-01.png

NRJA - DZĪVE UN NĀVE 

MAD telpas atklāšana 2023. gada 24. augustā, Elizabetes ielas 2 420. kabinetā. NRJA pastāvīgā instalācija DZIMŠANA & NĀVE. MAD telpas kuratori un instalācijas autori: NRJA (Uldis Lukševics, Elīna Lībiete, Ivars Veinbergs, Ieva Lāce-Lukševica, Zigmārs Jauja, Daniels Viljams Tomaševskis, Inga Dubinska).

https://www.youtube.com/watch?v=Qq2P02h4Y34&t=705s 

https://nrja.lv/uploads/projekti/madtales-02.png

ERNESTS CERBULIS - EXPERIMENTĀLĀ SAGLABĀŠANA 

"E[x]perimentālā Saglabā$ana" atgriežas MAD telpā, lai turpinātu rosināt domāt par procesu, kas atrodas starp nojaukšanu un saglabāšanu.

Ēkas un pieminekļi aizvien biežāk kļūst par "apgrūtinājumu" nepieciešamajām pārmaiņām, lai spētu uzņemt jaunas funkcijas un pielāgoties sabiedrības identitātes izmaiņām. Resursu nepietiekamības un mūsdienu realitātes vadīti, arhitekti ir spiesti pārrakstīt jau esošus scenārijus nevis radīt jaunus.

Autori: Ernests Cerbulis, Solvita Bernande

https://www.youtube.com/watch?v=mhl_lIiPDdI

https://nrja.lv/uploads/projekti/madtales-03.png

ARTIS ZVIRGDIŅŠ - IZTĒLOTĀS TELPAS

Izstādē aplūkojamas 12 mazformāta gleznas, kas pieskaras arhitektūras un telpas tēmai, tiecoties notvert kaut ko no tukšai un nedaudz abstraktai telpai piemītošās poēzijas un atmosfēras.

Gleznu autors ir arhitekts, kurš gleznošanai pievērsies 2023. gadā, pēc eksperimentiem ar mākslīgā intelekta mākslas rīkiem. Minētie instrumenti nozīmē programmatūras, kas attēlus veido, sekojot cilvēka uzrakstītajām uzvednēm (promptiem), tādejādi mudinot autoru izdomāt labākos veidus, kā mērķtiecīgi aprakstīt sagaidāmo rezultātu. Šie mūsdienu mākslas rīki spēj raisīt gan necerētus pārsteigumus, gan arī vilšanās tad, kad nekādi neizdodas panākt iecerēto un iztēloto.

Pievēršanās daudz tradicionālākam medijam, — gleznošanai ar krāsām uz audekla,— var šķist kā solis atpakaļ, taču reizē arī nedaudz vairāk kontrolējams ceļš uz rezultātu, attēlojot iztēloto. Sperot soļus šajos gleznošanas vingrinājumos tāpat nākas saskarties ar grūtībām, taču tas dod arī gandarījumu, ko nu kāda radoša nodarbe var sniegt.

Radot plaknē attēlu, kurā gaisma, ēnas, virsmas un atspulgi tiek attēloti ar krāsām, gleznas tiecas raisīt telpiskuma sajūtu, — rādot vairāk vai mazāk abstraktas, tukšas telpas, kam piemīt noteikta atmosfēra un telpas poēzija. Dominējošie motīvi šajās gleznās ir arkas un velves — vieni no romāniskās un klasiskās arhitektūras pamatelementiem.

Izstādītās 12 gleznas ir sakārtotas četrās sērijās, katrā pa trim, izceļot atšķirīgus tapšanas posmus un pieejas. Papildus gleznām, izdrukās ir atlasīta neliela daļa no telpu un pilsētu skatiem, kas ģenerēti autoram darbojoties ar mākslīgā intelekta rīkiem.

Autors: Artis Zvirgzdiņš

https://www.youtube.com/watch?v=WiNn6j1wr0k&t=2s

https://nrja.lv/uploads/projekti/madtales-03b.png

GUSTAVS GRASIS, UĢIS ŠĒNBERGS - LATVIJAS POSTMODERNISMS

Ceļojums Latvijas postmodernās arhitektūras dzīlēs caur Gustava Graša ekspedīciju fotogrāfijām. Īpašais viesis arhitekts Uģis Šēnbergs dalīsies stāstos par savas un Šēnbergu ģimenes ķieģeļu stila arhitektūras aizkulisēm un tajā iekodētajiem vēstījumiem.

Autors - Gustavs Grasis

https://www.youtube.com/watch?v=tI0D-U6toFg 

https://nrja.lv/uploads/projekti/madtales-04.png

EDGARS JANE, CHARLY BLODEL - ACTIVE HERITAGE

Vai pilsēta būtu labāka vai sliktāka bez šīs ēkas? Vai tās saglabāšanas vērtība ir ekvivalenta tās nojaukšanas cenai? Mums ir aizdomas, ka tas nav argumentācijas jautājums, bet gan tēla. Nevis kas būtu nepieciešams šajā vietā, bet gan ko mēs vēlamies te redzēt. Elizabetes 2 ir Neērts Mantojums tikai politiķiem. Tas ir Aktīvs Mantojums sabiedrībai.

Modernisms ir specifisks domāšanas veids, un viedokļi, laikam ejot, mainās. Pārstājot eksistēt kā neapstrīdāmi apgalvojumi, tie pārtop brīvās interpretācijās. Mēs labprāt aicinām pievienoties sarunai par iespējamām Elizabetes 2 mantojuma interpretācijām jau šonedēļ! 

Autori - Edgars Jane, Charly Blodel

https://www.youtube.com/watch?v=K132d4vTGxk&t=1s

https://nrja.lv/uploads/projekti/madtales-05.png

RISEBA | FAD | ARHITEKSTI - OTRAIS CĒLIENS: PROJEKTS RĪGA

 Šī gada 19.oktobrī plkst. 19:00, MAD Arhitektūras telpā atklās augstskolas RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultātes studentu un mācībspēku, ārvalstu un vietējo arhitektu, mākslinieku un dzejnieku kopīgi veidoto izstādi “Otrais cēliens: Projekts Rīga”.

Izstādes darbi tapuši, balstoties uz pasaulē atzītā 20. gs. amerikāņu arhitekta, mākslinieka un pedagoga Džona Hejduka lielformāta struktūru Objekts/Subjekts instalāciju “Projekts Rīga”, kas tiecas veidot telpisku saikni starp indivīdu un tā apkārtesošo vidi.

Autori - RISEBA FAD, Arhiteksti

https://www.youtube.com/watch?v=O0vukIKm8pk&t=453s

https://nrja.lv/uploads/projekti/madtales-06.png

REINIJS ACHT - 6000X6000 IZSTĀDE KĀ DISKUSIJA 

Izstādes pamatslānī attēlotas Reinija Acht aksonometrijas, perspektīvas un arhitektoniskie risinājumi Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejam, kas ievietots Mēbeļu nama ēkā, Purvciemā, kuru katram apmeklētājam ir iespēja izķidāt un/vai iedvesmoties no tās.

6000x6000mm ir Mēbeļu nama kolonnu pamatrežģis, kas ļauj brīvi izpausties, gluži tā arī izstādes darbi kalpo par režģi, ar kuru spēlēties un izaicināt to. Tā sauktā diskusija norisinās visā izstādes laikā, autoram esot klātesošam un tālāk atbildot uz skatītāja piedāvāto. Rezultātā veidosies tāds kā slāņots diskusijas protokols, rādot visu “izrunāto”.

Autors - Reinijs Acht

https://www.youtube.com/watch?v=MZI8wRO-4bU&t=6s

https://nrja.lv/uploads/projekti/madtales-07.png

H2E - VIENTULĪBA

Izstāde kā mēģinājums sarunāties. Vēstules, kas netiek izlasītas, sarunas, kas netiek sadzirdētas, priekšlikumi, kas netiek uzklausīti.

Autori - Ingūna Elere, Holgers Elers

https://www.youtube.com/watch?v=xb_z4Z3fpRw

https://nrja.lv/uploads/projekti/madtales-08.png

TANDĒMS - IDEJU SACENSĪBA E2 - 2073

Sadarbībā ar MAD arhitektūras telpu Elizabetes ielā 2, tiek rīkota ideju sacensība par vienu no alternatīvajiem šīs ēkas nākotnes potenciāliem – tās fragmentu izmantošanu jaunas vides radīšanai.

Kāda vide, telpas, rīki un risinājumi mums būs nepieciešami pēc 50 gadiem?

Ko darīt ar elektrības vadiem, ja elektrība tiek vadīta bez tiem?

Kā izskatīsies vietas, kurās mēs audzēsim ēdienu?

Cik betona kājas ir nepieciešamas, lai izveidotu savrupmāju?

Kādā vidē tu izvēlētos dzīvot, ja darbs birojos vairs neeksistētu?

 Visi ideju sacensībā iesniegtie darbi tik izstādīti 4. stāva vestibilā.

19:30 ar darbiem Jūs iepazīstinās uzaicināta un nebalstiesīga žūrijas komisija : Paula Cukura un Toms Babincevs.

20:30 - 21:00 diskusija un balsojums.

21:00 Svinīga vimpeļu pasniegšana 3 augstāko vērtējumu ieguvušajiem darbiem.

Autori - Tandēms

https://www.youtube.com/watch?v=qylO1jOy1J4

https://nrja.lv/uploads/projekti/madtales-09.png

ALPS - HORIZONTS UZ SLIEKŠŅA

Izstāde iedzīvina liminālās telpas radošo potenci 150 augu veidotas iekštelpu ainavas formā. Tā ir aicinājums pazaudēties uz sliekšņa starp dabu un kultūru, lai rastu sevī izlēmību doties pretim nezināmajam jaunajam. Vienlaikus neierasta un dziedinoša, šī iekštelpu ainava tapusi kā Sporta pils dārzu liminālā stāvokļa metafora, gaidot 2024. gada sezonu, kas noritēs dalīšanās zīmē.

Autori: ALPS ainavu darbnīca, Ilze Rukšāne, Egita Fabiane

Partneri: Renāte Lagzdiņa, Igors Gubenko

Grafika: Luīze Rukšāne 

https://nrja.lv/uploads/projekti/madtales-10.png 

SIJA - SALA

SALA ir domu lidojums tam kā skatāmies uz blokmāju starptelpu. Tā ir iespēja ielūkoties sarežģītajos īpašumtiešību pinekļos kādos šī starptelpa atrodas. Tā ir iespēja sataustīt starptelpas mērogu, un aicinājums domāt par to kā par publisko telpu ar neierobežotu potenciālu.

https://www.youtube.com/watch?v=0yZa8GkK9RQ

https://nrja.lv/uploads/projekti/madtales-11.png

ULISA CEĻOJUMS JEB EKSKURSIJA PA MMĀJU

Dokumentāls ceļojums cauri Mmājai tās pastāvēšanas pēdējā dienā.

Gidi: Uldis Lukševics un Ieva Lāce-Lukševica 

Kompanjoni: Reinis Lapiņš, Linda Leitāne un Viljams Tomaševskis 

https://www.youtube.com/watch?v=mjXrYExeBSs&t=9s

 atpakal
AGENTHINSON@GMAIL.CO 2024-07-18 23:44:36
Mēs piedāvājam personīgos, komerciālos un biznesa aizdevumus ar ļoti minimālām gada procentu likmēm 2% apmērā no 1 gada līdz 50 gadu atmaksas periodam visā pasaulē. Izsniedzam aizdevumus no €10 000.00 līdz €10.000.000.00. Mūsu aizdevumi ir labi apdrošināti, lai nodrošinātu maksimālu drošību, kas ir mūsu prioritāte. Ieinteresētajām pusēm ir jāsazinās ar mani, izmantojot tālāk norādīto e-pasta adresi. Aizdevēja e-pasts: agenthinson@gmail.com INFORMĀCIJA PAR AIZDEVUMU, LAI PIETEIKTIES:- AIZDEVUMA SUMMA: ILGUMS: TĀLRUŅA Nr.: VALSTS: PROFESIONĀLA:
Spameris
Drošības kods: > > >