aktuali projekti teksti process darbinieki

10.11.2021

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-01.jpg

 

RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA 

RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽAS NĀKOTNES ATTĪSTĪBAS VĪZIJA PAREDZ ATJAUNOT VĒSTURISKO RCK ĒKU, PAMATĀ LIKVIDĒJOT SEKUNDĀRAS IZBŪVES UN MAINOT TELPU FUNKCIONĀLO IZVIETOJUMU, KĀ ARĪ IZBŪVĒJOT JAUNUS, MŪSDIENĪGUS DARBNĪCU, MĀCĪBU UN VIESNĪCAS KORPUSUS. JAUNIE APJOMI PLĀNOTI KĀ ORGANISKI, LAIKMETĪGI VĒSTURISKĀ APJOMA TURPINĀJUMI. 

 Teritorijas izpēte:

 

 • Perspektīvā attīstība izpētes teritorijā plānota strauja un daudzsološa,
 • Esošā zemes gabala attīstības plānošana šajā kontekstā ir loģiska un savlaicīga,
 • RCK attīstības plānošana iespējama ievērtējot visas plānotās satiksmes organizācijas izmaiņas,
 • RCK teritorijas atvēršana pret parku atbilst mūsdienu pilsētbūvniecības principiem.

 

Ģenerālplāna risinājumi:

 

 • Tiek plānota atvērta perimetrālā apbūve nodrošinot atvērtību un sasaisti ar parku,
 • Zemesgabala šaurajā daļā pret Gogoļa ielu izvietota Jaunā zāle, kas ar savu nošķirtību no apbūves perimetra, pasvītro tās lietošanas iespējamību šķirti no RCK
 • Ar auditoriju apjoma pārsedzi uzsvērts ieejas panduss no parka zonas uz jauno galveno ieeju,
 • Piebraucamais ceļš automašīnām ( uz auto novietni (15 auto jaunās zāles pagrabā), piegādes un atkritumu auto) no Gaiziņa ielas, pārplānota esošā iebrauktuve,
 • Paredzēti piegādes vārti uz darbnīcu gaiteņa tehnisko liftu no Prāgas ielas. Piegādes automašīnai plānota īslaicīgas apstāšanās vieta,
 • Plānotais apjoms pret parku novietots ortogonāli pret vēsturisko ēku, radot iespēju izveidot labiekārtotu ārtelpu/priekšdārzu ar velo novietnēm un lietus ūdens uztveršanas kanālu, zemes gabala robežās.

 

Vēsturiskā ēka

 

 • Ņemot vērā veikto finansiālo ieguldījumu vēsturiskās ēkas siltināšanā, netiek plānota nozīmīga iejaukšanās vēsturiskās ēkas struktūrā un ārējā veidolā,
 • Jaunais apjoms plānots kā organisks, mūsdienīgs vēsturiskā apjoma turpinājums,
 • Skaidra, programmai atbilstoša funkcionalitāte, veidojot loģisku saikni ar vēsturiskajā ēkā izvietoto funkciju,
 • Piebūves apjomu pieslēgumi vēsturiskās ēkas spārnu brandmūriem plānoti, ievērtējot esošos gabarītus un formu valodu.

 


Piebūves apjoma formveides pamatprincipi:

 

 • Skaidra, programmai atbilstoša funkcionalitāte, veidojot loģisku saikni ar vēsturiskajā ēkā izvietoto funkciju,
 • Plānotie apjomi veido apbūves perimetru, vienlaicīgi nodrošinot atvērtību un sasaisti ar parku,
 • Ortogonāla struktūra, kas ar jaunajiem apjomiem turpina  vēsturiskās ēkas sānu spārnus, esošās ēkas gabarītos, RVC teritorijas noteiktajos apbūves rādītājos,
 • Eksponētas konstrukcijas, patiesi materiāli – celtniecības koledžas idejai atbilstošs ēkas tēls,
 • Ērts sadalījums būvniecības kārtās,
 • Plānots ēku komplekss, kas ar arhitektoniskās izteiksmes līdzekļiem nepārprotami runā par radošo industriju un būvindustriju klātbūtni tajā.

 

Jaunā apjoma arhitektoniskais risinājums.

 

Pārplānošanas rezultātā iegūstam  funkcionālu skaidrību, plānoto funkcionālo grupu izvietojumā. Plānā, fasādēs tiek skaidri nodalītas:


 

 • Darbnīcas izvietotas cokolstāvā, esošā pagalma teritorijā izbūvējot darbnīcas vienā līmenī ar telpām vēsturiskās ēkas cokolstāvā;
 • Publiskās telpas bibliotēka, ēdnīca, administrācija – izvietotas 1.stāva līmenī,
 •  Mācību telpas klašu telpas esošajā ēkā, klases un auditorijas jaunajā piebūvē
 • Studentu viesnīca izvietota apjomā pret Prāgas ielu,
 • Jaunā zāle ar velo/auto novietni un ģērbtuvēm pagrabstāvā, skatītāju tribīnēm un atsevišķu vingrošanas zāli, āra trenažieru laukumu uz jumta, izvietota Zemesgabala šaurajā daļā pret Gogoļa ielu,
 • Labiekārtots pagalms virs cokolstāvā izvietotajām darbnīcām, ar darbnīcu virsgaismām,
 • Ekstensīvie zaļie jumti virs viesnīcas un auditoriju apjomiem

 

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-02.jpg

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-03.jpg

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-04.jpg

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-05.jpg

Konstruktīvā shēma: 

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-06.jpg

Funkcionālā shēma: 

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-07.jpg

Garengriezums: 

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-08.jpg

Ģenerālplāns: 

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-09.jpg

Pagraba stāva plāns: 

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-10.jpg

1. stāva plāns: 

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-11.jpg

2. stāva plāns: 

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-12.jpg

3. stāva plāns: 

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-13.jpg

4. stāva plāns: 

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-14.jpg

5. stāva plāns: 

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-15.jpg 

 atpakal
MAER KENT 2021-12-24 16:32:05
KĀ ES SAŅĒMU AIZDEVUMU MĒRIJA KENTA Tā ir dzīves maiņa! Man bija vajadzīgs aizdevums, lai atvērtu savu restorānu un bāru, kad viens no maniem biznesa partneriem iepazīstināja mani ar šo labo un uzticamo aizdevuma devēju STĪVU VILSONU, beidzot Dievs man uzsmaidīja, novirzot mani pie šī jaunā aizdevēja, kurš šogad uzsmaidīja manā sejā un viņš mani neapkrāpa un arī nemelojot, bet tomēr šis aizdevējs man piešķīra 2% aizdevumu, kura summa ir 750 000 ASV dolāru pēc tam, kad es piekritu viņu uzņēmuma noteikumiem un nosacījumiem, un viena nozīmīga lieta, kas man patīk šajā aizdevuma uzņēmumā, ir ka viņi ir ļoti ātri, Jūs varat sazināties ar aizdevuma devēju, izmantojot e-pasta adresi: stevewilsonloanfirm@gmail.com uzņēmuma vietne: https://stevewilsonfinancialloanfirm.weebly.com
MAER KENT 2021-12-24 16:30:33
HOW I GOT MY LOAN BY MARY KENT This is a change of life! i needed a loan to open my restaurant and bar, when one of my business partner introduce me to this good and trustful loan lender STEVE WILSON finally God smiled on me by directing me to this new lender who put a smile on my face this year and he did not scam me and also by not deceiving or lying to me but however this lender gave me 2% loan which amount is $750,000 united states dollars after my agreement to their company terms and conditions and one significant thing i love about this loan company is that they are very fast, You can contact the loan lender via EMAIL :stevewilsonloanfirm@gmail.com company website: https://stevewilsonfinancialloanfirm.weebly.com
Spameris
Drošības kods: > > >