aktuali projekti teksti process darbinieki

10.11.2021

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-01.jpg

 

RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA 

RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽAS NĀKOTNES ATTĪSTĪBAS VĪZIJA PAREDZ ATJAUNOT VĒSTURISKO RCK ĒKU, PAMATĀ LIKVIDĒJOT SEKUNDĀRAS IZBŪVES UN MAINOT TELPU FUNKCIONĀLO IZVIETOJUMU, KĀ ARĪ IZBŪVĒJOT JAUNUS, MŪSDIENĪGUS DARBNĪCU, MĀCĪBU UN VIESNĪCAS KORPUSUS. JAUNIE APJOMI PLĀNOTI KĀ ORGANISKI, LAIKMETĪGI VĒSTURISKĀ APJOMA TURPINĀJUMI. 

 Teritorijas izpēte:

 

 • Perspektīvā attīstība izpētes teritorijā plānota strauja un daudzsološa,
 • Esošā zemes gabala attīstības plānošana šajā kontekstā ir loģiska un savlaicīga,
 • RCK attīstības plānošana iespējama ievērtējot visas plānotās satiksmes organizācijas izmaiņas,
 • RCK teritorijas atvēršana pret parku atbilst mūsdienu pilsētbūvniecības principiem.

 

Ģenerālplāna risinājumi:

 

 • Tiek plānota atvērta perimetrālā apbūve nodrošinot atvērtību un sasaisti ar parku,
 • Zemesgabala šaurajā daļā pret Gogoļa ielu izvietota Jaunā zāle, kas ar savu nošķirtību no apbūves perimetra, pasvītro tās lietošanas iespējamību šķirti no RCK
 • Ar auditoriju apjoma pārsedzi uzsvērts ieejas panduss no parka zonas uz jauno galveno ieeju,
 • Piebraucamais ceļš automašīnām ( uz auto novietni (15 auto jaunās zāles pagrabā), piegādes un atkritumu auto) no Gaiziņa ielas, pārplānota esošā iebrauktuve,
 • Paredzēti piegādes vārti uz darbnīcu gaiteņa tehnisko liftu no Prāgas ielas. Piegādes automašīnai plānota īslaicīgas apstāšanās vieta,
 • Plānotais apjoms pret parku novietots ortogonāli pret vēsturisko ēku, radot iespēju izveidot labiekārtotu ārtelpu/priekšdārzu ar velo novietnēm un lietus ūdens uztveršanas kanālu, zemes gabala robežās.

 

Vēsturiskā ēka

 

 • Ņemot vērā veikto finansiālo ieguldījumu vēsturiskās ēkas siltināšanā, netiek plānota nozīmīga iejaukšanās vēsturiskās ēkas struktūrā un ārējā veidolā,
 • Jaunais apjoms plānots kā organisks, mūsdienīgs vēsturiskā apjoma turpinājums,
 • Skaidra, programmai atbilstoša funkcionalitāte, veidojot loģisku saikni ar vēsturiskajā ēkā izvietoto funkciju,
 • Piebūves apjomu pieslēgumi vēsturiskās ēkas spārnu brandmūriem plānoti, ievērtējot esošos gabarītus un formu valodu.

 


Piebūves apjoma formveides pamatprincipi:

 

 • Skaidra, programmai atbilstoša funkcionalitāte, veidojot loģisku saikni ar vēsturiskajā ēkā izvietoto funkciju,
 • Plānotie apjomi veido apbūves perimetru, vienlaicīgi nodrošinot atvērtību un sasaisti ar parku,
 • Ortogonāla struktūra, kas ar jaunajiem apjomiem turpina  vēsturiskās ēkas sānu spārnus, esošās ēkas gabarītos, RVC teritorijas noteiktajos apbūves rādītājos,
 • Eksponētas konstrukcijas, patiesi materiāli – celtniecības koledžas idejai atbilstošs ēkas tēls,
 • Ērts sadalījums būvniecības kārtās,
 • Plānots ēku komplekss, kas ar arhitektoniskās izteiksmes līdzekļiem nepārprotami runā par radošo industriju un būvindustriju klātbūtni tajā.

 

Jaunā apjoma arhitektoniskais risinājums.

 

Pārplānošanas rezultātā iegūstam  funkcionālu skaidrību, plānoto funkcionālo grupu izvietojumā. Plānā, fasādēs tiek skaidri nodalītas:


 

 • Darbnīcas izvietotas cokolstāvā, esošā pagalma teritorijā izbūvējot darbnīcas vienā līmenī ar telpām vēsturiskās ēkas cokolstāvā;
 • Publiskās telpas bibliotēka, ēdnīca, administrācija – izvietotas 1.stāva līmenī,
 •  Mācību telpas klašu telpas esošajā ēkā, klases un auditorijas jaunajā piebūvē
 • Studentu viesnīca izvietota apjomā pret Prāgas ielu,
 • Jaunā zāle ar velo/auto novietni un ģērbtuvēm pagrabstāvā, skatītāju tribīnēm un atsevišķu vingrošanas zāli, āra trenažieru laukumu uz jumta, izvietota Zemesgabala šaurajā daļā pret Gogoļa ielu,
 • Labiekārtots pagalms virs cokolstāvā izvietotajām darbnīcām, ar darbnīcu virsgaismām,
 • Ekstensīvie zaļie jumti virs viesnīcas un auditoriju apjomiem

 

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-02.jpg

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-03.jpg

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-04.jpg

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-05.jpg

Konstruktīvā shēma: 

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-06.jpg

Funkcionālā shēma: 

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-07.jpg

Garengriezums: 

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-08.jpg

Ģenerālplāns: 

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-09.jpg

Pagraba stāva plāns: 

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-10.jpg

1. stāva plāns: 

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-11.jpg

2. stāva plāns: 

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-12.jpg

3. stāva plāns: 

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-13.jpg

4. stāva plāns: 

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-14.jpg

5. stāva plāns: 

https://nrja.lv/uploads/projekti/rck-15.jpg 

 atpakal
Spameris
Drošības kods: > > >