aktuali projekti teksti process darbinieki

25.09.2020

MAD Arhitektūras Telpas 2. nedēļa - NRJA ar multimediālu izstādi PĀRTRAUKTIE SAVIENOJUMI.

NRJA pārstāvēs Latviju Starptautiskajā Arhitektūras biennālē Venēcijā ar ekspozīciju „It’s not for you! It’s for the building”. Globālās epidēmijas rezultātā biennāle ir pārcelta uz 2021. gadu, kas padara iespējamu unikālu notikumu – transformēta paviljona izstādīšanu Latvijā pirms Starptautiskās Arhitektūras biennāles Baltās nakts ietvaros.

Ekspozīcija vairākos līmeņos pievēršas pandēmijas izraisītajai distancei – starp indivīdiem, mājām, pilsētām un valstīm. Attālināta darba un sociālās distancēšanās apstākļos cilvēki ir spiesti izolēties savos mājokļos, kur ar tehnoloģiju palīdzību pastarpināti tiek veidota saikne ar pārējo pasauli. Fiziskās saiknes ir aizstājuši digitāli signāli. Atrauta no pārējās pilsētas, dzīvojamā vide ir pieredzējusi sociālu, funkcionālu un emocionālu pārblīvēšanos. Lai arī pandēmijas apstākļos mūsu mājokļi ir bijuši izolēti cits no cita kā vientuļas salas, digitālie risinājumi tos ir padarījuši caurredzamus, sapludinot robežas starp privāto un publisko telpu. Tajā pašā laikā pandēmija ir kalpojusi par atgādinājumu vispārzināmai patiesībai – pilsētas nav tikai atsevišķu ēku sakopojums, bet gan savstarpēji savienojumi, kas COVID-19 vīrusa izplatības rezultātā tika pārrauti. 

http://www.nrja.lv/uploads/projekti/w2_01.jpg

http://www.nrja.lv/uploads/projekti/w2_02.jpg

 http://www.nrja.lv/uploads/projekti/w2_03.jpg

http://www.nrja.lv/uploads/projekti/w2_04.png

http://www.nrja.lv/uploads/projekti/w2_05.jpg

http://www.nrja.lv/uploads/projekti/w2_06.jpg

http://www.nrja.lv/uploads/projekti/w2_07.jpg

http://www.nrja.lv/uploads/projekti/w2_08.jpg

http://www.nrja.lv/uploads/projekti/w2_09.jpg

http://www.nrja.lv/uploads/projekti/w2_10.jpg

MAD Arhitektūras Telpas 2. burtnīca 

 atpakal
Spameris
Drošības kods: > > >